Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại & máy tính

Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google trên điện thoại & máy tính. Xóa vĩnh viễn, không thể khôi phục lịch sử tìm kiếm trên Google của bạn.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google trên điện thoại & máy tính tương tự nhau

Những lưu ý trước khi xóa lịch sử tìm kiếm trên Google

  • Lịch sử tìm kiếm sẽ bị xóa vĩnh viễn, không thể khôi phục.
  • Nếu bạn đăng nhập tài khoản Google trên nhiều trình duyệt thì lịch sử cũng bị xóa trên các trình duyệt đã đăng nhập khác.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google gần nhất

Bạn mở Google: https://www.google.com.vn/

Sau đó nhấn vào khung tìm kiếm, lúc này sẽ hiện ra 10 lịch sử tìm kiếm gần nhất của bạn, bạn đưa chuột vào từ khóa muốn xóa sẽ xuất hiện nút Xóa, bạn nhấn nút Xóa này để xóa vĩnh viễn lịch sử tìm kiếm này.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại & máy tính

Cách xóa nhiều hoặc toàn bộ lịch sử tìm kiếm trên Google

Đầu tiên bạn mở trang quản lý lịch sử tìm kiếm trên Google ở đây: https://myactivity.google.com/myactivity?product=19

Sau đó nhấn vào lựa chọn Lọc theo ngày và sản phẩm.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại & máy tính

Chọn thời gian muốn xóa lịch sử tìm kiếm trên Google, bạn có thể lựa chọn thời gian có sẵn hoặc lọc theo ngày. Sau đó nhấn nút Áp dụng.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại & máy tính

Tiếp đó nhấn nút Xóa kết quả → nhấn nút OK để xác nhận.

Vậy là bạn đã xóa vĩnh viễn lịch sử tìm kiếm trên Google theo thời gian bạn chọn rồi đó.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại & máy tính

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *